01.01.2024 muutub Eesti Vabariigis käibemaksumäär seniselt 20%-lt 22%-le. Tegemist on riigi poolt sätestatud regulatiivse muudatusega. Käibemaksumuudatusega arvestamine on kõikidele ettevõtjatele kohustuslik, sealhulgas SA Kõue Varahaldusele.

Kinnitatud soojusenergia 73,22€/MWh, veeteenuse 1,25 €/m³ ja ühiskanalisatsiooniteenuse hind 2,08 €/m³ ei muutu.

UUS hind soojusenergial koos km-ga (22%) 89,33 €/MWh, veeteenusel 1,53 €/m³ ja ühiskanalisatsiooniteenuse hind 2,54 €/m³.