Konkurentsiamet (otsus 7-3/2022-188) kooskõlastas uues soojuse piirhinna Ardu võrgupiirkonnas. Müüdava soojuse piirhind on 84,25 €/MWh, millele lisandub käibemaks. Hinnatõus on tingitud energiakandjate (hakkepuit, elekter ja põlevkiviõli) suurenenud hinnast.