Teated ja uudised


Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad alates 01.10.2016

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuste hinnad muutuvad 1.oktoobrist 2016

Alates 1. oktoobrist 2016 kehtivad SA Kõue Varahaldus teeninduspiirkonnas (Ardu ja Habaja alevikud) uued ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuste hinnad. Tasu võetud vee eest 1,50 €/m3 ja tasu reovee ära juhtimise ja puhastamise eest 2,50€/m3. Teenuse hinnad on koos käibemaksuga.

Hinnad on kooskõlastatud Kose Vallavalitsuse korraldusega 26.juuli 2016 nr 431.

read more…

Soojuse piirhind kütteperioodil 2016/2017

SA Kõue Varahaldus teatab, et
vastavalt Konkurentsiameti otsusele 31.08.16 nr 7.1-3/16-042 on Ardu võrgupiirkonnale hinnavalemi alusel arvutatud soojuse piirhind 2016/2017 kütteperioodil 53,50 €/MWh, millele lisandub käibemaks.