SA Kõue Varahaldus teatab, et
vastavalt Konkurentsiameti otsusele 31.08.16 nr 7.1-3/16-042 on Ardu võrgupiirkonnale hinnavalemi alusel arvutatud soojuse piirhind 2017/2018 kütteperioodil 53,50 €/MWh, millele lisandub käibemaks.