SA Kõue Varahalduse kuulutab välja hanke hakkepuidu ostmiseks kütteperioodil 2018/19. Hankedokumendid on kättesaadavad riigihangete registrist või e-mailit varahaldus@koue.ee