Hakkepuidu ostmine kütteperioodiks 2022/2023

Sihtasutus Kõue Varahaldus (90009909) ostab lihthankega (viitenumber: 252200) kütteperioodiks 22/23 hakkepuitu. Pakkumisete esitamise tähtaeg 11.07.2022 meiliaadressile  varahaldus@koue.ee. Hankedokumendid kättesaadavad riigihangete registrist või meiliaadressilt varahaldus@koue.ee.