Sihtasutus Kõue Varahaldus kuulutab lihthanke hakkepuidu ostmiseks
kütteperioodiks 2020/2021 Pakkumuste esitamine 2.09.2020 12:00.
Hankedokumendid saadaval riigihangete registris, viitenumber: 226712.