2008 aastal rahastas SA KIK Ardu biotiigi, veepumpla ja veetöötlusseadmete rek.