Elluviidud projektid

Ühisvee ja – kanalisatsiooni renoveerimise projektid
Ardu ÜVK rekonstrueerimise I, II ja III etapp
Habaja ÜVK rekonstrueerimise I ja II etapp

Soojamajanduse projektid
Ardu katlamaja ümberehitamine hakkepuidule
Ardu aleviku soojustrasside renoveerimine

Turvakaamerate projektid