Veekatkestus Ardus

Hea klient 26.02.2021 kell 10:00 – 12:00 toimub plaaniline veekatkestus Ardu alevikus. Veekatkestuse tegemine on vajalik pumbajaama hoolduse tõttu. Palume vabandust veekatkestusest tingitud ebamugavuse pärast.

Külastuspiirang klientidele

Arvestades viiruse COVID-19 leviku arengut ja viiruse leviku tõkestamiseks vabariigi valitsuse poolt kehtestatud eriolukorra meetmeid, palume võimalusel ennetava abinõuna kodanikel vältida SA Kõue Varahaldus kontorisse tulemist ja pöörduda meie poole telefoni ja...

Soojuse piirhind Ardu kaugkütte võrgupiirkonnas

SA Kõue Varahaldus teatab, et vastavalt Konkurentsiameti otsusele 23.08.18 nr. 7-3/2018-086 on Ardu võrgupiirkonnale hinnavalemi alusel arvutatud soojuse piirhind 2018/2019 kütteperioodil 57,92 €/MWh, millele lisandub käibemaks.

Habajal puhastatakse reovett päikeseenergia abil

Moodsad ja keskkonda säästvad lahendused on sedapuhku jõudmas väikesesse Habaja alevikku, mille elanikud on tükk aega kaasaegsest reoveepuhastist puudust tundnud. Lähemalt juttu novembri Kose Teatajas.

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad alates 01.10.2016

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuste hinnad Alates 1. oktoobrist 2016 kehtivad SA Kõue Varahaldus teeninduspiirkonnas (Ardu ja Habaja alevikud) ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuste hinnad. Tasu võetud vee eest 1,50 €/m3 ja tasu reovee ära juhtimise ja...

Kose-Kõue liitunud

Ühisvalla nimeks sai Kose vald. Täpsem teave http://www.kosevald.ee/koue-vallaga-uhinemine