Hakkepuidu ostmine kütteperioodiks 2020/2021

Sihtasutus Kõue Varahaldus kuulutab lihthanke hakkepuidu ostmiseks kütteperioodiks 2020/2021 Pakkumuste esitamine 2.09.2020 12:00. Hankedokumendid saadaval riigihangete registris, viitenumber: 226712.

Külastuspiirang klientidele

Arvestades viiruse COVID-19 leviku arengut ja viiruse leviku tõkestamiseks vabariigi valitsuse poolt kehtestatud eriolukorra meetmeid, palume võimalusel ennetava abinõuna kodanikel vältida SA Kõue Varahaldus kontorisse tulemist ja pöörduda meie poole telefoni ja...

Soojuse piirhind kütteperioodil 2018/2019

SA Kõue Varahaldus teatab, et vastavalt Konkurentsiameti otsusele 23.08.18 nr. 7-3/2018-086 on Ardu võrgupiirkonnale hinnavalemi alusel arvutatud soojuse piirhind 2018/2019 kütteperioodil 57,92 €/MWh, millele lisandub käibemaks.

Habajal puhastatakse reovett päikeseenergia abil

Moodsad ja keskkonda säästvad lahendused on sedapuhku jõudmas väikesesse Habaja alevikku, mille elanikud on tükk aega kaasaegsest reoveepuhastist puudust tundnud. Lähemalt juttu novembri Kose Teatajas.