Ardus leiab 18. juulil kell 8-11:30 aset veekatkestus seoses plaanilise elektrikatkestusega alajaamas.