SA Kõue Varahaldus alustab 24. septembrist 2018/2019.a. kütteperioodi Ardu alevikes.