Vesi ja kanalisatsioon

Haldamine

Soojus

Haldamine

Ajalugu

Veekatkestus Ardus 20.03.2017

Seoses Elektrilevi plaanilise elektrikatkestusega alajaamas 20.03.2017 kell 12:30-14:30 toimub samal ajal veevarustuse katkestus.
Palume vabandust sellest tingitud ebamugavuse pärast
SA Kõue Varahaldus

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad alates 01.10.2016

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuste hinnad muutuvad 1.oktoobrist 2016

Alates 1. oktoobrist 2016 kehtivad SA Kõue Varahaldus teeninduspiirkonnas (Ardu ja Habaja alevikud) uued ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuste hinnad. Tasu võetud vee eest 1,50 €/m3 ja tasu reovee ära juhtimise ja puhastamise eest 2,50€/m3. Teenuse hinnad on koos käibemaksuga.

Hinnad on kooskõlastatud Kose Vallavalitsuse korraldusega 26.juuli 2016 nr 431.

read more…

Soojuse piirhind kütteperioodil 2016/2017

SA Kõue Varahaldus teatab, et
vastavalt Konkurentsiameti otsusele 31.08.16 nr 7.1-3/16-042 on Ardu võrgupiirkonnale hinnavalemi alusel arvutatud soojuse piirhind 2016/2017 kütteperioodil 53,50 €/MWh, millele lisandub käibemaks.