Vesi ja kanalisatsioon

Haldamine

Soojus

Haldamine

Ajalugu

Soojuse piirhind kütteperioodil 2018/2019

SA Kõue Varahaldus teatab, et vastavalt Konkurentsiameti otsusele 23.08.18 nr. 7-3/2018-086 on Ardu võrgupiirkonnale hinnavalemi alusel arvutatud soojuse piirhind 2018/2019 kütteperioodil 57,92 €/MWh, millele lisandub käibemaks.