Vesi ja kanalisatsioon

Haldamine

Soojus

Haldamine

Ajalugu

Hakkepuidu ostmine kütteperioodiks 2020/2021

Sihtasutus Kõue Varahaldus kuulutab lihthanke hakkepuidu ostmiseks
kütteperioodiks 2020/2021 Pakkumuste esitamine 2.09.2020 12:00.
Hankedokumendid saadaval riigihangete registris, viitenumber: 226712.

Külastuspiirang klientidele

Arvestades viiruse COVID-19 leviku arengut ja viiruse leviku tõkestamiseks vabariigi valitsuse poolt kehtestatud eriolukorra meetmeid, palume võimalusel ennetava abinõuna kodanikel vältida SA Kõue Varahaldus kontorisse tulemist ja pöörduda meie poole telefoni ja e-kirja teel.

Täname mõistva suhtumise eest!

Soojuse piirhind kütteperioodil 2018/2019

SA Kõue Varahaldus teatab, et vastavalt Konkurentsiameti otsusele 23.08.18 nr. 7-3/2018-086 on Ardu võrgupiirkonnale hinnavalemi alusel arvutatud soojuse piirhind 2018/2019 kütteperioodil 57,92 €/MWh, millele lisandub käibemaks.