Vesi ja kanalisatsioon

Soojus

Haldamine

Ajalugu

Kuused hakkeks

Vaata, kuidas oma aja ära elanud jõulukuused tükeldatakse ning nendest saab hakkepuit.

Veekatkestus Ardus

Hea klient
26.02.2021 kell 10:00 – 12:00 toimub plaaniline veekatkestus Ardu alevikus.
Veekatkestuse tegemine on vajalik pumbajaama hoolduse tõttu.

Palume vabandust veekatkestusest tingitud ebamugavuse pärast.

Külastuspiirang klientidele

Arvestades viiruse COVID-19 leviku arengut ja viiruse leviku tõkestamiseks vabariigi valitsuse poolt kehtestatud eriolukorra meetmeid, palume võimalusel ennetava abinõuna kodanikel vältida SA Kõue Varahaldus kontorisse tulemist ja pöörduda meie poole telefoni ja e-kirja teel.

Täname mõistva suhtumise eest!

Soojuse piirhind Ardu kaugkütte võrgupiirkonnas

SA Kõue Varahaldus teatab, et vastavalt Konkurentsiameti otsusele 23.08.18 nr. 7-3/2018-086 on Ardu võrgupiirkonnale hinnavalemi alusel arvutatud soojuse piirhind 2018/2019 kütteperioodil 57,92 €/MWh, millele lisandub käibemaks.

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad alates 01.10.2016

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuste hinnad

Alates 1. oktoobrist 2016 kehtivad SA Kõue Varahaldus teeninduspiirkonnas (Ardu ja Habaja alevikud) ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuste hinnad. Tasu võetud vee eest 1,50 €/m3 ja tasu reovee ära juhtimise ja puhastamise eest 2,50€/m3. Teenuse hinnad on koos käibemaksuga.

Hinnad on kooskõlastatud Kose Vallavalitsuse korraldusega 26.juuli 2016 nr 431.