Vesi ja kanalisatsioon

Soojus

Haldamine

Ajalugu

Uus soojuse piirhind Ardu võrgupiirkonnas

Konkurentsiamet (otsus 7-3/2022-188) kooskõlastas uues soojuse piirhinna Ardu võrgupiirkonnas. Müüdava soojuse piirhind on 84,25 €/MWh, millele lisandub käibemaks. Hinnatõus on tingitud energiakandjate (hakkepuit, elekter ja põlevkiviõli) suurenenud hinnast.

Hakkepuidu ostmine kütteperioodiks 2022/2023

Hakkepuidu ostmine kütteperioodiks 2022/2023

Sihtasutus Kõue Varahaldus (90009909) ostab lihthankega (viitenumber: 252200) kütteperioodiks 22/23 hakkepuitu. Pakkumisete esitamise tähtaeg 11.07.2022 meiliaadressile  varahaldus@koue.ee. Hankedokumendid kättesaadavad riigihangete registrist või meiliaadressilt varahaldus@koue.ee.

 

Soojuse piirhind Ardu kaugkütte võrgupiirkonnas

SA Kõue Varahaldus teatab, et vastavalt Konkurentsiameti otsusele 23.08.18 nr. 7-3/2018-086 on Ardu võrgupiirkonnale hinnavalemi alusel arvutatud soojuse piirhind 2018/2019 kütteperioodil 57,92 €/MWh, millele lisandub käibemaks.

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad alates 01.10.2016

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuste hinnad

Alates 1. oktoobrist 2016 kehtivad SA Kõue Varahaldus teeninduspiirkonnas (Ardu ja Habaja alevikud) ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuste hinnad. Tasu võetud vee eest 1,50 €/m3 ja tasu reovee ära juhtimise ja puhastamise eest 2,50€/m3. Teenuse hinnad on koos käibemaksuga.

Hinnad on kooskõlastatud Kose Vallavalitsuse korraldusega 26.juuli 2016 nr 431.

 

Kuused hakkeks

Vaata, kuidas oma aja ära elanud jõulukuused tükeldatakse ning nendest saab hakkepuit.